december 2020

Het belang van juiste data

De grootste groep opdrachtgevers voor TBVA bestaat uit woningcorporaties. Voor deze woningcorporaties doet TBVA het projectmanagement van nieuwbouw- en renovatie-/groot onderhoudsprojecten. Vanuit het projectmatig denken is het verschil tussen een nieuwbouw- en renovatieproject kleiner dan het in eerste instantie lijkt. Het verschil zit met name in de uitgangspunten. De data waarop de uitgangspunten worden gebaseerd is voor elk van groot belang!