Roos Kalle

Het belang van juiste data

De grootste groep opdrachtgevers voor TBVA bestaat uit woningcorporaties. Voor deze woningcorporaties doet TBVA het projectmanagement van nieuwbouw- en renovatie-/groot onderhoudsprojecten. Vanuit het projectmatig denken is het verschil tussen een nieuwbouw- en renovatieproject kleiner dan het in eerste instantie lijkt. Het verschil zit met name in de uitgangspunten. De data waarop de uitgangspunten worden gebaseerd is voor elk van groot belang!

Verbroedering in tijden van corona

Het coronavirus houdt heel de wereld in zijn greep. We leven op dit moment in een haast onwerkelijke wereld vol angst en onwetendheid. Angst voor besmetting van jezelf of, wellicht nog erger, voor de besmetting van dierbaren in de risicocategorie. Onduidelijkheid over hoelang de crisis gaat duren. Bovenstaande onderwerpen zijn onderdeel van elk gesprek wat de afgelopen weken is gevoerd.

Wij zijn verhuisd!

Sinds 9 maart 2020 zijn wij werkzaam vanuit ons nieuwe kantoor aan de Plantageweg 3 in Leusden. We hebben nu meer ruimte om onze klanten te ontvangen en nog beter en sneller van dienst te kunnen zijn. We hebben er veel zin in om TBVA in deze inspirerende omgeving verder te laten groeien!  

Uw woningbezit op orde brengen volgens de NEN 2580 begint bij TBVA.

Op grond van de Woningwet staan Woningcorporaties voor de uitdaging om vóór 1 januari 2022 hun vastgoed te waarderen volgens het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’. Hetzelfde geldt voor gemeenten bij de bepaling van de WOZ-waarde. De methode in dit handboek maakt gebruik van het gebruiksoppervlak volgens de Nederlandse norm voor ruimtelijke data: de ‘NEN 2580’ en de daarop gebaseerde ‘Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen’. Het einddoel van de Woningwet is om uniformiteit en transparantie te creëren: elke woning moet beschikken over een meetrapport en meetcertificaat met de gebruiksoppervlakte volgens de ‘meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen’.