Uw woningbezit op orde brengen volgens de NEN 2580 begint bij TBVA.

Op grond van de Woningwet staan Woningcorporaties voor de uitdaging om vóór 1 januari 2022 hun vastgoed te waarderen volgens het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’. Hetzelfde geldt voor gemeenten bij de bepaling van de WOZ-waarde. De methode in dit handboek maakt gebruik van het gebruiksoppervlak volgens de Nederlandse norm voor ruimtelijke data: de ‘NEN 2580’ en de daarop gebaseerde ‘Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen’. Het einddoel van de Woningwet is om uniformiteit en transparantie te creëren: elke woning moet beschikken over een meetrapport en meetcertificaat met de gebruiksoppervlakte volgens de ‘meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen’.