Uw woningbezit op orde brengen volgens de NEN 2580 begint bij TBVA.

Op grond van de Woningwet staan Woningcorporaties voor de uitdaging om vóór 1 januari 2022 hun vastgoed te waarderen volgens het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’. Hetzelfde geldt voor gemeenten bij de bepaling van de WOZ-waarde. De methode in dit handboek maakt gebruik van het gebruiksoppervlak volgens de Nederlandse norm voor ruimtelijke data: de ‘NEN 2580’ en de daarop gebaseerde ‘Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen’. Het einddoel van de Woningwet is om uniformiteit en transparantie te creëren: elke woning moet beschikken over een meetrapport en meetcertificaat met de gebruiksoppervlakte volgens de ‘meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen’.

Uw woningbezit op orde brengen volgens de NEN 2580 begint bij TBVA. Meer lezen »