Uw woningbezit op orde brengen volgens de NEN 2580 begint bij TBVA.

Op grond van de Woningwet staan Woningcorporaties voor de uitdaging om vóór 1 januari 2022 hun vastgoed te waarderen volgens het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’. Hetzelfde geldt voor gemeenten bij de bepaling van de WOZ-waarde. De methode in dit handboek maakt gebruik van het gebruiksoppervlak volgens de Nederlandse norm voor ruimtelijke data: de ‘NEN 2580’ en de daarop gebaseerde ‘Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen’. Het einddoel van de Woningwet is om uniformiteit en transparantie te creëren: elke woning moet beschikken over een meetrapport en meetcertificaat met de gebruiksoppervlakte volgens de ‘meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen’.

De NEN 2580 vormt de basis voor de Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen en is een Nederlandse norm waarin de definities, methoden en bepalingen met betrekking tot inhouds- en oppervlaktemetingen staan vastgelegd. Een NEN 2580 rapportage is een vrij uitgebreid rapport waarin verschillende oppervlakte- en inhoudsbepalingen worden weergegeven in een meetstaat.

Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen vs. NEN 2580
Er zijn drie belangrijke verschillen tussen de Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen en de NEN 2580:

  1. De meetinstructie verdeelt de inpandige gebruiksoppervlakte onder in gebruiksoppervlakte wonen en gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte. NEN 2580 kent deze onderverdeling niet.
  2. Omdat het vaak lastig te bepalen is of een wand of muur al dan niet dragend is, gaat de meetinstructie uit van de oppervlakte inclusief dragende binnenwanden. NEN 2580 gaat uit van de oppervlakte exclusief dragende wanden.
  3. De meetinstructie is alleen geschikt voor woonhuizen en appartementen. NEN 2580 geldt voor alle soorten gebouwen (ziekenhuizen, scholen, etc.).

Woningbezit op orde brengen
Voor de nieuwbouw is het vrij eenvoudig om een meetrapport met meetcertificaat volgens de juiste methode op te stellen. Bij oplevering wordt vaak direct al een meetrapport opgesteld op basis van de laatste tekeningen. Zo is de corporatie voor de nieuwbouwwoningen voorbereid op de wettelijk gestelde deadline.
Dit in tegenstelling tot de bestaande bouw. Deze panden moeten op 1 januari 2022 ook allemaal in kaart zijn gebracht. TBVA heeft ruime ervaring in het opstellen van de benodigde meetrapporten en neemt u deze klus graag uit handen.

Meetcertificaat opstellen
Vaak kunnen wij vanaf goede (digitale) tekeningen een meetrapport opstellen (meetcertificaat type B). Wanneer er geen goede tekeningen beschikbaar zijn, gaan wij op locatie meten. Woningen krijgen dan een meetcertificaat type A. Deze methode is een stuk tijdrovender dan wanneer er tekeningen zijn. Er moeten afspraken met de huurders gemaakt worden wanneer er gemeten kan worden en deze meetresultaten moeten dan verwerkt worden in een nieuw op te stellen tekening alvorens er met het rapport gestart kan worden. Het halen van de deadline kan hierdoor een aardige uitdaging worden. TBVA neemt u deze zorg graag uit handen en ziet erop toe dat de registratie van de gebruiksoppervlakte van al uw panden op tijd aan de wettelijke eisen voldoen. Daarbij kunnen onze rapporten worden uitgebreid met specifieke klantvragen om uw eigen dataset naar wens aan te vullen, bijvoorbeeld met de Bruto Vloeroppervlakte (BVO) van uw pand.

Afspraak maken
Nog niet begonnen met het op orde brengen van uw woningbezit? Wacht niet te lang en neem contact met ons op. In een vrijblijvend gesprek vertellen wij u graag meer over onze aanpak.