Zutphen – Vliegenstraat

Vervangende nieuwbouw 37 woningen

Omschrijving
De 37 woningen aan de W.H. Vliegenstraat bleker niet van voldoende kwaliteit om op een rendabele manier te worden verduurzaamd. Daarom heeft Woonbedrijf Ieder1 eind 2022 besloten om deze woningen te vernieuwen. In de straat is geen mogelijkheid voor uitbreiding en de breedte van de oude woningen is prima. De wens om de bewoners zo kort mogelijk uit te huizen heeft gezorgd voor het concept “Blokje Om” van Dura Vermeer. Dit conceptueel bouwsysteem in hout wordt op de bestaande fundering gerealiseerd.  De bewoners worden per bouwblok elders ondergebracht, waarna asbestsanering, sloop en nieuwbouw plaatsvinden. De nieuwe woningen zijn volledig gasloos en voldoen aan alle moderne eisen.

Opdrachtgever
Woonbedrijf Ieder1

Werkzaamheden

  • Projectmanagement
  • Planvoorbereiding
  • directievoering

Uitvoeringsperiode
Start ontwerpfase – Sept 2022
Start uitvoeringsfase – juni 2024
Afronding project – Nov 2025