Voorthuizen – Kromme Akker Zuid

In het project De Kromme Akker Zuid II zijn er door De Bunte Vastgoed in opdracht van de Woningstichting Barneveld 6 eengezinswoningen en 8 beneden-/bovenwoningen gebouwd. De woningen betreffen allemaal sociale huurwoningen. Door de toevoeging van de woningen kan de vraag naar woningen voor gezinnen maar ook 1- en 2 persoonshuishoudens worden beantwoord.

Opdrachtgever
Woningstichting Barneveld

Werkzaamheden

  • Projectmanagement

Oplevering
De 6 eengezinswoningen: december 2022
De 8 meergezinswoningen: juni 2023