Technisch toezicht en advies voor Woningstichting Barneveld

Woningstichting Barneveld werkt dagelijks aan betaalbaar en comfortabel wonen nu én in de toekomst. Zij zien het als hun maatschappelijke taak om bij te dragen aan een duurzame wereld. Daarom willen zij hun hoogbouw aansluiten op zonne-energie. Hiervoor zijn ze een lopend project gestart waarbij in fases alle complexen worden voorzien van zonnepanelen.

Vanuit TBVA Vastgoedadvies helpen wij met technisch toezicht en advies. Het is belangrijk dat het project veilig verloopt en dat de installaties voldoen aan de hoge eisen die wettelijk, maar ook door de woningstichting zelf worden gesteld. Daarvoor beschikken we als TBVA zelf over kennis van zaken. Mocht er toch meer specifieke expertise nodig zijn, dan schakelen we een van onze samenwerkingspartners in, zodat wij de woningstichting altijd van het beste advies kunnen voorzien.