SOCIALE WONINGBOUW

Maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden wij belangrijk. Het uitgangspunt hierbij is dat we samen werken aan een betere samenleving en een betere wereld.

Affiniteit met sociale woningbouw
Wij kunnen ons goed verplaatsen in de rol van een woningcorporatie en hebben hier de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan. Daarbij is niet alleen technische kennis, maar ook zeker het kunnen verplaatsen in de (sociale) huurder van groot belang. TBVA heeft bewezen deze rol goed te nemen en de laatste jaren zijn er diverse vastgoedprojecten bij verschillende woningcorporaties met succes gerealiseerd.

Verschillende doelgroepen, verschillende wensen
De vraag naar betaalbare huurwoningen blijft bestaan en wij vinden het belangrijk dat iedereen, naast een dak boven zijn of haar hoofd, kan wonen in een prettige en aantrekkelijke leefomgeving. De woningcorporatie heeft uiteenlopende doelgroepen, zoals senioren, gezinnen, jongeren en zorgpartijen.  Deze doelgroepen hebben allen een andere vraag wat betreft een geschikte woonruimte. Wij kunnen helpen deze verschillende vragen op de juiste wijze te beantwoorden.

De rol van TBVA
Wij zijn het aanspreekpunt voor de externe partijen, maar zorgen ook voor draagvlak en een vloeiend proces binnen de organisatie.  Als projectmanager zijn wij verantwoordelijk voor het realiseren van het vastgoed voor de beoogde doelgroep. Om dit te kunnen realiseren, is overleg met de verschillende afdelingen binnen de woningcorporatie van belang. Als projectmanager zijn wij de spin in het web. We zullen de juiste personen binnen de verschillende afdelingen bij het project betrekken.