Resultaatgericht samenwerken in het Vechtdal

In 2022 zijn bij woningstichting Vechtdal Wonen in Ommen de eerste stappen gezet naar Resultaatgericht Samenwerken. Met als doel: méér en betere vastgoedresultaten tegen lagere beheerkosten.

Bij Resultaatgericht Samenwerken werken alle vastgoedpartners samen aan de beste investeringen en de slimste onderhoudsaanpak. Zo denkt de opdrachtnemer bijvoorbeeld vooraf mee over de slimste onderhoudsaanpak.

Dit in tegenstelling tot regulier aanbesteden, waarbij de opdrachtgever een bestek maakt en op zoek gaat naar een opdrachtnemer die het werk tegen de laagste prijs uitvoert.

Resultaatgericht Samenwerken leidt tot:

  • Tevreden bewoners en gebruikers
  • Behoud van regie en 1 aanspreekpunt
  • Meetbare en stuurbare prestaties
  • Resultaat afgestemd op vastgoedbeleid
  • Waardebehoud en -ontwikkeling van het bezit
  • Grip op kosten en budgetzekerheid door minder risico’s en faalkosten
  • Grip op het proces: lagere indirecte kosten en hogere efficiency

Locatie
Plaats: Ommen
Project: Resultaatgericht Samenwerken
Locatie: Vechtdal

Opdrachtgever
Woningstichting Vechtdal Wonen

Werkzaamheden TBVA

  • Projectmanagement
  • Begeleiding tijdens de uitvoering

Uitvoeringsperiode
Meerdere jaren, gestart in 2022

 

Logo van Resultaatgericht Samenwerken