Planmatig Onderhoud

Het behouden van de beoogde kwaliteit van woningen

Omschrijving
Voor een woningcorporatie (en andere vastgoedeigenaren) is het van belang dat de woningvoorraad van een bepaalde (technische) kwaliteit behoud. Om het kwaliteitsniveau op peil te houden, is de uitvoering van planmatig onderhoud van belang. Hierbij te denken aan het vervangen van cv-ketels, het reinigen van mechanische ventilatiekanalen, het vervangen van daken, het vervangen van (nood)verlichting en liften in wooncomplexen en de uitvoering van zogeheten ‘APK-keuringen’ om de installatietechnische kwaliteit van de woning te kunnen bepalen.

Opdrachtgever
Woningstichting Vechtdal Wonen

Werkzaamheden
voorbereiding en begeleiding in uitvoering

Uitvoeringsperiode
Uitvoering in meerdere jaren