Ondertekening realisatieovereenkomst Nieuwbouw Zutphen

Afgelopen jaar hebben wij met veel plezier weer een bijdrage kunnen leveren aan verschillende renovatie- en herontwikkelingsprojecten voor woonbedrijf ieder1. Een belangrijke mijlpaal was de ondertekening van realisatieovereenkomsten met Dura Vermeer en Plegt-Vos Oost voor de nieuwbouw van respectievelijk 37 en 54 woningen in Zutphen. Op deze locaties worden de bestaande woningen gesloopt, nadat de bewoners zijn verhuisd naar tijdelijke woonruimte. Het is een intensief en soms complex proces geweest, maar we zijn trots dat we deze mijlpalen hebben bereikt. Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen en kijken we uit naar de start van de bouw!