NEN2580 is van belang voor elke vastgoedeigenaar

Vloeroppervlakten van gebouwen bepalen we volgens de methode zoals omschreven in de norm NEN2580. Ondanks dat deze norm al heel lang bestaat, worden er nog regelmatig fouten gemaakt bij het bepalen van oppervlakten. Daarbij speelt in de praktijk de inmeetmethode de maatgevende rol. TBVA maakt correcte NEN2580 rapporten, gebaseerd op de juiste meetmethodiek. Hierdoor ontstaat de juiste basis voor het opstellen van (huur)contracten en het maken van kostencalculaties.

Het belang van de vastgelegde oppervlakte van een gebouw
Zowel in de woning- als de utiliteitsbouw is de oppervlakte van een gebouw een belangrijk gegeven die voor veel verschillende doeleinden wordt gebruikt. Bijvoorbeeld voor: 

  • het bepalen van de bruto inhoud van gebouwen; 
  • het bepalen van bouwkosten of de (markt)waarde van een gebouw; 
  • het bepalen (of toetsen) van huurprijzen; 
  • het verdelen van gemeenschappelijke ruimten en/of het bepalen en verdelen van de servicekosten voor gebruikers.  

Daarnaast hanteert de nieuwe BENG regelgeving een eis met betrekking tot de energiebehoefte van een gebouw in kWh/m². Ook hier speelt de oppervlakte van een gebouw weer een belangrijke rol. In het BAG-register (Basisregister Adressen en Gebouwen) van het kadaster staan de vierkante meters van een gebouw opgeslagen. De gegevens uit de BAGdatabase gebruikt men onder andere voor de bepaling en het bijstellen van de WOZwaarde. 

Kortom, de vastgelegde oppervlakte van een gebouw heeft op veel (financiële) factoren invloed. Het is dus een belangrijk gereedschap in het ontwikkelen, beheren en handelen van vastgoed. 

De oppervlakte van een gebouw bepaal je niet zomaar
Vrijwel iedereen met een meetlint zou de oppervlakte van een gebouw kunnen bepalen. Echter is het ingewikkelder dan het lijkt om dit op de juiste manier uit te voerenZo komt het nog wel eens voor dat er huurruimte wordt aangeboden waarbij uit de tekst en de foto’s eigenlijk al te zien is dat het aantal genoemde vierkante meters niet juist is ingemeten en vastgelegd. Een onjuist berekende oppervlakte kan resulteren in een onjuiste huurprijs of (markt)waarde.  

Daarnaast zijn er veel verschillende begrippen: Gebruiksoppervlak (GO/GBO), Bruto vloeroppervlak (BVO), Netto vloeroppervlak (NVO), Verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) en ga zo maar door. Wanneer men niet de juiste oppervlakte berekent, kan er een verschil ontstaan.  

Betrouwbare data
Om bovengenoemde reden zijn in de NEN2580 termen, definities en een vaste meetmethodiek vastgelegd. Hiermee leidt elke meting op uniforme wijze tot een eenduidig resultaat. Een meting volgens de NEN2580 wordt veelal vastgelegd in een rapport met plattegronden, een oppervlaktestaat en een meetcertificaat. Met deze betrouwbare datasets kunnen de verschillende partijen met vertrouwen rekenen en vergelijkingen maken tussen verschillende gebouwen. 

Vastgoedeigenaren en de NEN2580
Woningcorporaties zijn vanaf 01-01-2022 wettelijk verplicht om al het in bezit zijnde vastgoed gewaardeerd te hebben volgens het handboek Marktwaardering. Volgens dit handboek dient er bij het waarderen van het vastgoed gebruik gemaakt te worden van vloeroppervlakten, bepaald volgens de meetinstructies gebaseerd op de NEN2580.  

Ook voor een commerciële ontwikkelaar is het bepalen van de juiste vierkante meters van belang. In het voortraject van het project worden de vierkante meters aan de hand van het ontwerp bepaald en hierop wordt de verkoopprijs gebaseerd. Bij oplevering wordt een nameting op locatie uitgevoerd om te kijken of de vierkante meters die vooraf op tekening zijn bepaald overeenkomen met de vierkante meters die daadwerkelijk zijn gerealiseerd.   

Expertise en ervaring van TBVA
TBVA heeft de expertise en de ervaring om de oppervlakte van uw vastgoed op de juiste wijze in kaart te brengen en vast te leggen. Daarnaast heeft TBVA meerdere nametingen uitgevoerd. Bij de diverse nieuwbouwprojecten die TBVA ontwikkelt voor haar opdrachtgevers levert zij standaard een NEN2580 rapportage opTBVA heeft dit de afgelopen jaren verzorgd voor meerdere woningcorporaties en ontwikkelaars. Zo zijn de vastgoedeigenaren in bezit van de juiste dataset om de huurprijzen en waarde te kunnen bepalen in de exploitatie. Hierdoor ontstaat de juiste basis voor het opstellen van (huur)contracten en het maken van kostencalculaties. Daarnaast staat TBVA woningcorporaties bij in het op orde brengen van de oppervlakten van het huidige bezit.  

Heeft u ook een NEN 2580 rapportage nodig of wilt u een nameting laten uitvoeren? Neem gerust contact met ons op om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.