NEN 2580 MEETRAPPORT

De NEN 2580 is de Nederlandse norm voor het bepalen van ruimtelijke data. Een NEN 2580 meetrapport geeft inzicht in de vloeroppervlakte en inhoud van gebouwen en ruimten. Bij het meetrapport wordt altijd een meetcertificaat geleverd. 

Soorten meetrapporten
Er zijn twee typen meetrapporten te onderscheiden: type A en type B. Voor type A wordt op locatie gemeten. Voor type B wordt vanaf een bouwtekening gemeten.

Meetrapport o.b.v. meetinstructies of o.b.v. de NEN 2580 en NTA 2581
Heeft het meetrapport betrekking op een woning? Dan wordt het rapport opgesteld op basis van de ‘Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen’ en de ‘Meetinstructie Bruto inhoud woningen’. Bij andere gebouwen wordt het meetrapport opgesteld op basis van de NEN 2580 en aan de hand van de NTA 2581. Door de NTA 2581 aan te houden, worden de resultaten helder en eenduidig weergegeven in een leesbaar overzicht voor de opdrachtgever.

Het belang van een NEN 2580 meetrapport
Een NEN 2580 meetrapport is voor verschillende partijen van waarde:

  • woningcorporaties
  • gemeenten
  • (ver)huurders van zakelijk vastgoed
  • huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaren
  • (ver)huurders van winkelvastgoed

Een NEN 2580 meetrapport geeft inzicht bij

  • de marktwaardering van een gebouw
  • het vaststellen of herzien van huurprijzen
  • WOZ- en BAG-vraagstukken
  • het verdelen van gemeenschappelijke ruimten
  • het verdelen van (service)kosten

Het gebruik van de NEN 2580 wordt verplicht
Woningcorporaties zijn vanaf 2021 verplicht om hun bezit te waarderen volgens het handboek Marktwaardering 2018. Volgens de richtlijnen in dit handboek moeten de vloeroppervlakte en inhoud van de woningen bepaald worden aan de hand van de NEN 2580 meetinstructies. Ook gemeenten zijn vanaf 2021 verplicht de NEN 2580 meetinstructies te hanteren en wel voor de bepaling van de WOZ-waarde van woningen.

Een NEN 2580 meetcertificaat bij TBVA
TBVA is gespecialiseerd in het opstellen van meetrapporten volgens de NEN 2580 meetinstructies. Kiest u voor TBVA? Dan kiest u voor deskundigheid en vakmanschap. Wij maken graag een afspraak voor het inmeten (op locatie of vanaf een bouwtekening). Na het inmeten ontvangt u een uitgebreid en duidelijk meetrapport met een meetcertificaat type A of B. Uiteraard kunt u passende nazorg verwachten.