ENERGIETRANSITIE

De laatste jaren is in de bouw- en vastgoedwereld steeds meer aandacht gekomen voor energie en duurzaamheid. De overgang van EPC naar BENG, aardgasvrij bouwen, CO2 neutraal, Nul op de Meter. Het zijn onderwerpen waar iedere vastgoedeigenaar mee te maken heeft, of mee te maken gaat krijgen. TBVA adviseert haar opdrachtgevers, met name woningcorporaties, omtrent hun opgaven met betrekking tot de energietransitie.

BENG vervangt EPC
Alle nieuwbouw moet aan bepaalde energie- en duurzaamheidseisen voldoen. Dit geldt zowel voor woningen als voor utiliteitsbouw. Momenteel wordt hiervoor de ‘Energie Prestatie Coëfficiënt’ (EPC) gehanteerd. De NEN 7120 is hierbij het uitgangspunt. De EPC wordt komend jaar vervangen door de eisen voor ‘Bijna Energie Neutrale Gebouwen’ (BENG), waarvoor de NTA 8800 als bepalingsmethode zal worden gehanteerd. BENG vloeit voort uit het ‘Energieakkoord voor duurzame groei’ en uit de Europese richtlijn ‘EPBD’. TBVA is op de hoogte van alle aspecten rondom de overgang van EPC naar BENG en is daarmee in staat opdrachtgevers op een juiste manier te adviseren.

Aardgasvrij
Per 1 juli 2018 is de Gaswet veranderd. Hierdoor krijgen nieuwe gebouwen geen gasaansluiting meer. De regie voor de overgang naar aardgasvrij bouwen en wonen ligt vooral bij gemeenten. Zij moeten rekening houden met veel belangen. Alle betrokken partijen in de ontwikkeling van vastgoedplannen krijgen te maken met grote veranderingen.

Een aantal voorbeelden van veranderingen:

  • Woningeigenaren, zoals woningcorporaties, moeten maatregelen nemen om hun energievoorziening anders in te richten.
  • Energiebedrijven en netbeheerders moeten woningen en gebouwen op andere manieren van energie voorzien. Zij moeten distributienetwerken aanleggen of verzwaren om aan de energievraag die ontstaat door de afwezigheid van gas te kunnen blijven voldoen.
  • De installatiesector krijgt te maken met andere en nieuwere technologie en moet zich daarin bekwamen. Zowel in aanleg als onderhoud.
  • Architecten en ontwerpers moeten ruimte reserveren voor de nieuwe installaties. Bovendien moeten zij meer zongericht ontwerpen om zo optimaal mogelijk in de energievraag te kunnen voorzien.
  • Lokale bestuurders moeten processen anders gaan aanpakken.

TBVA heeft ervaring met de realisatie van diverse aardgasvrije woningbouwprojecten. Het is een actueel onderwerp in de gebieds- en vastgoedontwikkeling en wij verwachten dat dit de komende jaren zo zal blijven.

Nul op de Meter (NOM)
Bij een Nul op de Meter (NOM) woning wordt het netto energiegebruik tot nul gereduceerd door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. Verhuurders en huurders kunnen onderling een energieprestatievergoeding (EPV) afspreken. Hiermee kunnen verhuurders een vergoeding van huurders vragen voor (bijna) Nul op de Meter woningen. Ze krijgen dan een deel terug van hun investeringen om van sociale huurwoningen NOM-woningen te maken.

Ongeveer de helft van de corporaties in Nederland is bezig met de verduurzaming van het woningbezit of verwacht hier op korte termijn mee aan de slag te gaan. TBVA is klaar om hieraan een bijdrage te leveren.

Gezondheid
Een consequentie van de strengere eisen is dat gebouwen beter geïsoleerd en beter luchtdicht gebouwd worden. Hierdoor wordt het realiseren van een gezond binnenklimaat in hogere mate afhankelijk van de voorzieningen voor de luchtverversing in de gebouwen. Bij de verdere ontwikkeling van bijna-energieneutrale concepten is dit wat ons betreft een belangrijk aandachtspunt.