Emmeloord – Brandweerkazernes

Gemeente Noordoostpolder klaar voor de toekomst.

De gemeente Noordoostpolder staat voor de uitdaging om 5 nieuwe brandweerkazernes in de dorpen Ens, Marknesse, Nagele, Rutten en Creil te bouwen die toekomst bestendig zijn. Omdat de huidige kazernes niet meer voldoen aan de eisen en niet toekomst bestendig zijn is eerst de mogelijkheid voor renovatie onderzocht. Op de huidige locaties is het realiseren van een toekomst bestendige kazerne niet mogelijk.

De gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder heeft daarom besloten over te gaan tot het bouwen van 5 nieuwe brandweerkazernes op nieuwe locaties. Gemeente Noordoostpolder en brandweer Flevoland zullen in een nauwe samenwerking de 5 nieuwe kazernes realiseren. TBVA is vanuit de gemeente gevraagd zorg te dragen voor het projectmanagement.

Opdrachtgever
Gemeente Noordoostpolder

Werkzaamheden

  • Projectmanagement

Uitvoeringsperiode
Plannen worden nog uitgewerkt