De Glind – Ecowonen

Ecologische nieuwbouw met verbinding

Het realiseren van 7 nieuwe huurwoningen in het jeugddorp De Glind in de gemeente Barneveld. Dit samen met 24 overige woningen waarin we een uniek ecologisch uitbreiding realiseren voor het dorp.
www.ecowonen.org

Opdrachtgever
De Rudolphstichting

Werkzaamheden
• projectmanagement
• nieuwbouw

Afronding/oplevering
2024