Gramsbergen – Acaciastraat

WONEN met een ZORGINDICATIE

Herontwikkeling van een appartementengebouw. De bestaande appartementen zijn vervangen door tien nieuwe, ruime sociale huurappartementen en een zusterpost. Daarnaast is de erfinrichting aangepakt, zodat het de omgeving past. De opdracht is gedeeltelijk uitgevoerd in dienstverband bij Inbo.

Opdrachtgever
Woningstichting Beter Wonen Vechtdal

Werkzaamheden
• projectbegeleiding
• directievoering
• begeleiding wijziging bestemmingsplan
• kwaliteitstoezicht
• woningwaarderingsstelsel toepassen

Afronding/oplevering
2013