Verbroedering in tijden van corona

Het coronavirus houdt heel de wereld in zijn greep. We leven op dit moment in een haast onwerkelijke wereld vol angst en onwetendheid. Angst voor besmetting van jezelf of, wellicht nog erger, voor de besmetting van dierbaren in de risicocategorie. Onduidelijkheid over hoelang de crisis gaat duren. Bovenstaande onderwerpen zijn onderdeel van elk gesprek wat de afgelopen weken is gevoerd.

Financiële uitdaging of onbegonnen werk?
Daarbij komt, los van de lichamelijke gezondheid, dat ook de financiële gezondheid een grote rol speelt. De boodschap is dat iedereen zoveel als mogelijk vanuit huis werkt. Veel woonkamers, zolders en logeerkamers zijn omgebouwd tot tijdelijke kantoorruimten en de online vergaderplatforms draaien overuren. Ook wordt een aantal branches hard geraakt. De ondernemers kunnen hun diensten niet meer op een veilige manier aanbieden en/of moeten de deuren sluiten voor publiek. Dit alles om de veiligheid in ons land (enigszins) te waarborgen. Een mokerslag voor ondernemers die zijn opgekrabbeld uit de economische crisis en eindelijk weer durfden te investeren in de langverwachte betere tijden. Het coronavirus gooit (in sneltreinvaart) roet in het eten en zorgt dat deze ondernemers in de overlevingsmodus zijn teruggedrongen. De hulp vanuit de overheid is geboden, maar kan ook niet oneindig doorgaan. Hoelang kunnen zij dit overleven?

Creatieve ondernemers
De creativiteit van ondernemers is heel mooi om te zien. Zo zien we horecazaken en verschillende winkels die in no time een thuisbezorgservice uit de grond stampen om de klanten, op veilige en gepaste afstand, toch te kunnen bedienen. (Vaste) klanten maken hier gretig gebruik van om de lokale ondernemer zoveel mogelijk te steunen. Op diverse sociale media is #SupportYourLocals dan ook trending topic. Ook op andere wijze wordt samengewerkt en bedenkt men ideeën om elkaar in deze crisis te steunen en er doorheen te helpen. Te denken aan talloze mondkapjes, veiligheidsbrillen, et cetera welke bouwbedrijven aan ziekenhuizen en zorginstellingen schenken. Deze verbroedering in crisistijd is hartverwarmend om te zien. Laten we dit met zijn allen voortzetten en te allen tijde de richtlijnen van het RIVM volgen!

Kan de bouwsector nog een crisis aan?
In de bouwsector zijn de stikstofcrisis en de problematiek rondom PFAS nog aan de gang en laten hun sporen na. De ambitie om per jaar 75.000 woningen te bouwen, is mede daardoor vorig jaar niet gehaald. Daar komt nu de coronacrisis bij, wat resulteert in het wederom achterblijven van de realisatie van de beoogde woningvoorraad.

Nieuwbouw
In de nieuwbouw kunnen we de projecten, met inachtneming van voorschriften vanuit het RIVM en Bouwend Nederland, op dit moment nog voortzetten. De basis hierin is voldoende afstand van elkaar te houden en het creëren van een veilige werkomgeving. Op elke bouwplaats is een toezichthouder aangewezen die er op toeziet dat de medewerkers ook volgens de richtlijnen te werk gaan en dat er een veilige werkomgeving is. Toch is er een verstoring in het proces en zal het onvermijdelijk zijn dat er vertragingen in de nieuwbouwprojecten gaan optreden.

Renovatie en onderhoud
Bij de renovatie- en onderhoudswerkzaamheden ligt het wat gecompliceerder. Hierbij voeren we de werkzaamheden rondom of in de woningen uit, waar de betreffende bewoners door het coronavirus ook nog eens aan hun huis gekluisterd zijn. Opdrachtgevers, zoals woningcorporaties, zijn voorzichtig in het door laten gaan van dergelijke werkzaamheden. Terecht of niet? Als we volgens de voorschriften werken is het toch veilig? Toch is het wel begrijpelijk dat woningcorporaties even pas op de plaats maken en verscheidende werkzaamheden tijdelijk on hold zetten. De woningcorporaties huisvesten een toch al kwetsbare doelgroep en wanneer er werkzaamheden in hun nabijheid worden uitgevoerd, zal het risico op besmetting, ook op anderhalve meter afstand, altijd groter zijn dan wanneer er geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Daarnaast is er veel onduidelijkheid en zijn voorschriften en protocollen soms al achterhaald, voordat de inkt droog is. De tijd nemen voor het opstellen van een goed plan van aanpak en de juiste communicatie is hier zeker van belang. Hierin moeten opdrachtgevers en bouwers elkaar vinden en gezamenlijk naar mogelijke oplossingen zoeken.

Natuurlijk is de gezondheid van de mens prioriteit nummer één, maar daarnaast is het zeker van belang dat ook de bouwsector draaiende blijft. De sector is immers de drijfveer achter de maatschappelijke vraag die er al ligt, wat betreft de woningvoorraad. Vanuit die gedachten is het, meer dan ooit, van belang dat ook in de bouw de verbroedering vorm krijgt. Help en steun elkaar waar dit mogelijk is!

Zijn partnerships het middel tegen een crisis?
Binnen TBVA zijn we er al jaren van overtuigd dat de bouw gebaat is bij het aangaan van lange-termijn-relaties voor de realisatie van grote en kleine bouwprojecten. Vaste partijen die elkaar wat gunnen en begrijpen dat ze elkaar nodig hebben. Het aangaan van partnerships. Geen prijsschieters, maar een redelijke prijs in de goede en, nog belangrijker, ook de slechte tijden. Zo helpen de partijen in de keten elkaar door een crisis, zoals deze, heen en gunnen elkaar wat in de goede perioden. Dit zorgt voor vertrouwen in en op elkaar!

Binnen de woningcorporaties Woningstichting Vechtdal Wonen, Woningstichting Barneveld en Woonbedrijf Ieder1 werken wij al geruime tijd vanuit deze gedachten. Ook nu kijken wij voor de woningcorporaties naar mogelijkheden om op een veilige manier de werkzaamheden te kunnen continueren en zo de partnerpartijen aan het werk te houden. Zo zoeken we gezamenlijk naar de mogelijkheden van het naar voren halen van werk, zoals buiten- en voorbereidingswerkzaamheden, en het aanpassen van de betalingstermijnen. De creativiteit van de aannemers en het kunnen geven van stabiliteit van de opdrachtgevers, zoals de woningcorporaties, gaat ervoor zorgen dat de bouwsector dit overleeft.

Kortom: Bouw samen aan onze sector en sla de handen ineen. Samen de klappen opvangen is gemakkelijker dan alleen en zo overleven we deze crisis. Verbroeder en help elkaar in deze rare tijden.

 

Geschreven door:

Adviseur en Projectmanager bij TBVA