Resultaatgericht Samenwerken met Vechtdal Wonen

Samen met Woningstichting Vechtdal Wonen is TBVA in 2023 gestart met 6 geselecteerde schildersbedrijven om het Resultaatgericht Samenwerken (RGS) schilderen vorm te geven.
In dit traject werken schildersbedrijven en de opdrachtgever intensief samen om de kwaliteit te verhogen. Hierdoor nemen de kosten de komende 25 jaar af. Ook ondervinden bewoners minder overlast, doordat diverse werkzaamheden nu gecombineerd worden. Denk hierbij aan het verduurzamen van de woningen i.c.m het schilderwerk.

Klik hier om meer te lezen.