Ombouw zorgwoningen

Huisvesting aanpassen op de zorgvraag

De zorgvraag in een plaats of regio kan veranderen, waardoor de huisvesting niet meer voldoet. Dit kan ook betekenen dat de ruimte overgaat van de ene naar de andere zorgpartij. Woningcorporaties verhuren veelal de benodigde woonruimte aan de zorgpartijen. Afhankelijk van hoe ingrijpend de werkzaamheden zijn, kan dit betekenen dat er verschillende vergunning nodig zijn om de verbouwing te kunnen voltooien. Voor de woningcorporatie zijn onzelfstandige woonruimten omgebouwd tot zelfstandige woonruimten voor de zorg. Daarbij zijn veel wijzigingen doorgevoerd, die onder andere gevolgen hebben voor de brandveiligheid in de woning.

Opdrachtgever
Woningstichting Vechtdal Wonen

Werkzaamheden
• begeleiden van de zorgpartij
• vertalen van de zorgvraag in technische uitwerking
• voorbereiding en begeleiding in technische uitvoering

Afronding/oplevering
2019