Bruchterveld – Hoopsteeweg

OUDSTE BEZIT klaar voor de TOEKOMST

Herontwikkeling van bestaande, vrijstaande sociale huurwoningen. Een project met aandacht voor de bestaande huurders en de omgeving. De afgelopen jaren zijn verschillende vrijkomende woningen gesloopt. Met de huurders is gezocht naar verbetering van de woonkwaliteit. Hierbij is gekozen voor renovatie of voor nieuwbouw. De opdracht is gedeeltelijk uitgevoerd in dienstverband bij Inbo.

Opdrachtgever
Woningstichting Beter Wonen Vechtdal

Werkzaamheden
• projectbegeleiding
• directievoering
• kwaliteitstoezicht
• klantcontact
• begeleiding bij bodemsanering

Afronding/oplevering
2018