De Glind – Ringlaan 11

Groente voor het eigen dorp

Wij hebben onze opdrachtgever de Rudolphstichting in De Glind geadviseerd om twee tunnelkassen te plaatsen voor het telen van biologische groenten. Na overleg met de gebruiker en de gemeente is er een plan tot stand gekomen.

Opdrachtgever
De Rudolphstichting

Werkzaamheden
• projectmanagement
• verbouw en renovatie

Afronding/oplevering
2022